aigo

Virtual Reality (VR)

Ved hjelp av moderne datateknologi gir Virtual Reality brukeren en opplevelse av å være tilstede i omgivelsene.