Tjenester

3D skanning gir deg en unik mulighet til å vise frem eiendom eller andre «rom» på. Vi skanner alt fra små leiligheter til større næringslokaler, og visningen kan både sees i eller uten VR.

Under, viser et par eksempler på noen av skanningene vi har utført for våre kunder.

 

 

 

For tiden jobber vi med flere spennende prosjekter innenfor VR. Vi driver blant annet med et prosjekt rettet mot helsesektoren, som i stor grad kan hjelpe mennesker med ulike problemstillinger/diagnoser. Vi dannet selskapet på grunnlag av dette, og vil i tiden fremover utvikle gode og hjelpsomme løsninger i ulike kategorier.