Slik kan VR hjelpe personer med autisme

Barn, unge, og voksne med autisme opplever ofte vanskeligheter i sosiale situasjoner, noe som kan føre til en rekke uønskede konsekvenser i hverdagen. Det er særlig kommunikasjon og interaksjon disse personene sliter med. Flere undersøkelser viser at unge med autisme også opplever å ha færre vennskap med jevnaldrende. Mange sliter med utdanning og jobb, og […]

artificial Intelligence (AI)

AI står for Artificial Intelligence. Sophia er en robot som er programmert med AI. Hun er stadig i utvikling og blir mer og mer “smart” etterhvert som hun lærer mer.

Virtual Reality (VR)

Ved hjelp av moderne datateknologi gir Virtual Reality brukeren en opplevelse av å være tilstede i omgivelsene.