Slik kan VR hjelpe personer med autisme

Barn, unge, og voksne med autisme opplever ofte vanskeligheter i sosiale situasjoner, noe som kan føre til en rekke uønskede konsekvenser i hverdagen. Det er særlig kommunikasjon og interaksjon disse personene sliter med. Flere undersøkelser viser at unge med autisme også opplever å ha færre vennskap med jevnaldrende. Mange sliter med utdanning og jobb, og […]

Jeanneau 51

Båtfirmaet tok kontakt med oss da de ønsket en 3D visning av båten innvendig. Fordelen er at potensielle kjøpere kan se og oppleve båten uten å være tilstede. I tillegg kan man benytte seg av VR briller for den beste opplevelsen, da 3D skanningen støtter visning med og uten VR.

artificial Intelligence (AI)

AI står for Artificial Intelligence. Sophia er en robot som er programmert med AI. Hun er stadig i utvikling og blir mer og mer “smart” etterhvert som hun lærer mer.

Virtual Reality (VR)

Ved hjelp av moderne datateknologi gir Virtual Reality brukeren en opplevelse av å være tilstede i omgivelsene.

Autisme VR prosjekt

Vi holder for tiden på med et prosjekt som vil kunne hjelpe personer med autisme.

Ny nettside

Vår nye nettside er nå på plass. Nettsiden inneholder blant annet kontaktinformasjon, litt om hvem vi er og hva vi driver med, blogg, etc.